top of page
dubbel%20062_edited.jpg

Welkom.

Misschien kom je toevallig hier terecht, misschien heb je al een hele zoektocht achter de rug. De stap naar therapie vraagt soms op zich al veel moed, en brengt vaak vragen en bedenkingen met zich mee. Op deze website vind je een indruk van hoe ik naar therapie kijk en van wie ik ben. Neem gerust contact op wanneer je nog met vragen zit of wanneer je graag een afspraak maakt.

Liesbeth

OVER THERAPIE

Het leven brengt voor iedereen de onvermijdelijke opdracht met zich mee om te zoeken naar een manier waarop we ons kunnen verhouden tegenover de wereld, onszelf, de anderen rond ons. Vanuit verschillende hoeken krijgen we daarvoor houvast aangereikt, of soms merken we juist dat die houvast ontbreekt. Tussen alle factoren die ons beïnvloeden zoeken we onze eigen weg. In deze zoektocht komen we soms vast te zitten. We maken dingen mee die moeilijk te verwerken zijn, bepaalde patronen herhalen zich, soms kunnen gevoelens en gedachten overspoelend zijn, we raken soms gekwetst of verward in de relatie met anderen. Op momenten dat we in de knoop raken met onszelf en/of onze omgeving, kan therapie een manier zijn om die knoop te ontwarren.

Psychoanalytische therapie biedt geen pasklare antwoorden. Ik wil in de eerste plaats een ruimte aanbieden waar je kan spreken. Via het spreken in de therapie kan de logica van je verhaal zichtbaarder worden. Op die manier proberen we samen te verhelderen hoe je je verhoudt tot jezelf, je omgeving, de anderen rondom je, en hoe je hiermee soms in de knoop geraakt. Met respect voor je eigen ritme, maar ook met aandacht voor je eigen verlangen en kracht, kunnen we zo zoeken naar een andere positie van waaruit je keuzes kan maken en je leven vorm geven.

Liesbeth foto.jpg

OVER MIJ

Ik (°1985) ben filosoof (KULeuven), klinisch psychologe (UGent) en psychoanalytisch therapeut (UGent). Tijdens mijn studies filosofie – en eigenlijk al lang voordien – raakte ik geboeid door de verschillende aspecten van mens-zijn: onze manier van denken en voelen, hoe we geraakt worden en een plaats zoeken in de wereld, en hoe dit niet altijd vanzelfsprekend is. Vanuit die interesse vormde ik me verder als psycholoog en therapeut. Ik werkte in het Psychosociaal Centrum in Leuven, en vervolgens een aantal jaren in het Papiermoleken/’t Collectief, een kleinschalige psychiatrische voorziening voor mensen met een langdurige psychische kwetsbaarheid. Ik raakte bijzonder geboeid door psychose, en bij uitbreiding door de heel eigen manier waarop eigenlijk iedereen zijn weg moet en kan zoeken in het leven, hoe dit soms leidt tot pijn en vervreemding, maar ook tot ontdekking van nieuwe kracht en groei.


Sinds september 2018 werk ik als zelfstandig therapeut. Op dit moment voer ik mijn praktijk in centrum voor psychotherapie Spore in Rotselaar en in een therapeutische praktijk in Leuven, COPP (centrum voor opleiding, preventie en psychotherapie).


Ik ben ervan overtuigd dat vanuit kwetsbaarheid steeds een mogelijkheid tot ontmoeting kan ontstaan, van waaruit een nieuw spoor gevonden kan worden. Je eigen verhaal onder woorden brengen en (laten) beluisteren kan daarbij een vertrekpunt zijn. Als therapeut luister ik met je mee, stip ik aan of bevraag ik wat mij opvalt en probeer ik een veilige context te creëren waarbinnen het vrijuit spreken vergemakkelijkt wordt.

PRAKTISCH

Je kan via telefoon of e-mail contact opnemen om een afspraak te maken. In een eerste gesprek verkennen we samen wat de redenen zijn voor je komst en op welke manier therapie daar een antwoord op zou kunnen bieden. Er is ruimte voor vragen, bedenkingen en verwachtingen, en het verloop van de therapie wordt toegelicht.

Een sessie duurt 50 à 60 minuten. De betaling gebeurt na elke sessie cash, via mobiel betalen of per overschrijving. Sommige mutualiteiten voorzien een beperkte tussenkomst voor psychotherapie, je kan je hierover informeren bij jouw mutualiteit of we kunnen in het eerste gesprek bekijken welke tussenkomst voor jou eventueel van toepassing is.

CONTACT

Nieuw Kwartier
Constantin Meunierstraat 42

3000 Leuven

Spore
Ridderslaan 39a
3110 Rotselaar

contact [at] liesbethdedonder.be

0470 77 55 83

Bedankt voor je bericht. Ik probeer je zo snel mogelijk te antwoorden.

bottom of page